Tượng đài Washington – niềm tự hào của người dân Mỹ

Tháng Chín 26, 2015
Địa điểm du lịch

 

Tượng đài Washington là món quà thể hiện niềm tự hào của người dân Mỹ đối với vị cha già lập quốc George Washington. Đài tưởng niệm Washington là khối kiến trúc cao nhất thủ đô nước Mỹ và cũng là công trình gặp nhiều gian nan nhất khi xây dựng.

 

Tượng đài Washington là món quà thể hiện niềm tự hào của người dân Mỹ đối với vị cha già lập quốc George Washington. Đài tưởng niệm Washington là khối kiến trúc cao nhất thủ đô nước Mỹ và cũng là công trình gặp nhiều gian nan nhất khi xây dựng. 

 

George Washington (1732-1799) là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ 1789 đến 1797 và là tư lệnh quân đội trong cuộc chiến tranh với Anh giành độc lập từ 1775 đến 1783 nên ông được xem là cha già của dân tộc.

Là một vị tướng của quân đội lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập, không nổi bật vì tài năng lỗi lạc mà vì cách thức giải quyết vấn đề sáng suốt và thận trọng. Ông đoàn kết nhiều tiểu bang có những khác biệt thành một khối thống nhất để lập nên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau khi ông vừa qua đời được 5 ngày, Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng thanh ra nghị quyết tuyên bố về ông, “Ðứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim của toàn dân.”

Tượng đài là cấu trúc công trình nề cao nhất trên thế giới, cao 169,29 m và được xây bằng cẩm thạch, granite và sa thạch. Người thiết kế tượng đài này là Robert Mills, một kiến trúc sư tài danh nổi bật của Hoa Kỳ cuối thập niên 1840. Việc xây dựng tượng đài thực tế được bắt đầu năm 1848 nhưng đến năm 1884 – gần 30 năm sau khi vị kiến trúc sư này mất vẫn chưa hoàn tất. Việc gián đoạn xây dựng này là do thiếu ngân quỹ và sự can thiệp của Nội chiến Mỹ.

Từ độ cao khoảng 45m có sự khác biệt về độ bóng của bề mặt bằng đá cẩm thạch, thể hiện rõ ràng sự giao hòa giữa phần được xây dựng ban đầu và phần tiếp tục xây từ năm 1876. Viên đá đặt nền móng được đặt ngày 6/12/1884 và tượng đài được xem như hoàn thành ngày 21/2/1885.

Tượng đài được chính thức mở cửa cho công chúng ngày 9/10/1888. Vào thời điểm hoàn thành, tượng đài này là cấu trúc cao nhất, một danh hiệu nó được thừa hưởng từ Đại giáo đường Cologne và giữ kỷ lục đến năm 1889 khi Tháp Eiffel được hoàn tất ở Paris. Tượng đài Washington phản chiếu xuống Hồ phản chiếu hình vuông vươn về phía Tây, phía Nhà tưởng niệm Lincoln.

Theo Internet